Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan Anh - ID: 1437950
 IP & Posted by:  42.116.239.9 on July 16, 2018 at 8:57am
 Updated by:  July 16, 2018 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hoàng tử của em Translate to English
 Free Time:  Viết blog, chơi đùa với trẻ nhỏ, tập thể dục Translate to English
 I Am:  Hiền, chân thành, siêng năng và rất thương người Translate to English
 Looking For:  Đàn ông lịch sự, có nghề nghiệp và công việc đàng hoàng, biết yêu thương người khác Translate to English

Back | Send Email to Lan Anh (ID: 1437950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.