Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437951 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Hiền - ID: 1437951
 IP & Posted by:  42.116.239.9 on July 16, 2018 at 9:14am
 Updated by:  July 16, 2018 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người tiến tới hôn nhân sau khi ra trường Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc trẻ, chạy bộ, đi tắm biển Translate to English
 I Am:  Năng động, cá tính, chân thật Translate to English
 Looking For:  Mạnh mẽ và nam tính, có học và có tương lai Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Hiền (ID: 1437951)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.