Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438987 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuỳ Dương - ID: 1438987
 IP & Posted by:  76.175.163.150 on July 27, 2018 at 10:46pm
 Updated by:  August 1, 2018 at 12:25pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sao gon Viet nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm người thật lòng và chân thành để xây dựng mái ấm gia đình Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac Translate to English
 I Am:  Giản dị, chân thành và nghiêm túc. Translate to English
 Looking For:  Thật lòng vả có thành ý xây dựng hạnh phúc gia đình Translate to English

Back | Send Email to Thuỳ Dương (ID: 1438987)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.