Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiểu My - ID: 1439810
 IP & Posted by:  42.112.157.96 on August 6, 2018 at 11:00am
 Updated by:  August 7, 2018 at 5:12pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đúng một nửa của đời mình và ổn định tương lai Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đi ăn uống với bạn bè Translate to English
 I Am:  Một cô gái nhỏ nhắn, vui vẻ, thẳng thắn và rất ghét giả dối Translate to English
 Looking For:  Không cần giàu chỉ cần có công việc ổn định, không giả dối, không gia trưởng, muốn tìm một mối quan hệ lâu dài để đi đến hôn nhân ! Translate to English

Back | Send Email to Tiểu My (ID: 1439810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.