Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440239 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nancy Tran - ID: 1440239
 IP & Posted by:  123.20.10.176 on August 12, 2018 at 5:14am
 Updated by:  October 7, 2018 at 5:47pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Interior designer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi chơi cùng bạn bè, đọc sách và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Nỗ lực vì mục tiêu để ra cố gắng 1 2 3 4 lần ko quan trọng, quan trọng là mình đã cố gắng và sẽ không bao giờ hối hận dù kết quả ra sao. Vui vẻ hoà đông là từ mọi người nói về tôi Translate to English
 Looking For:  Tôi thích người tự lập có chính kiến là Translate to English

Back | Send Email to Nancy Tran (ID: 1440239)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.