Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DiễmQ - ID: 1442490
 IP & Posted by:  113.22.199.232 on September 16, 2018 at 6:53pm
 Updated by:  October 16, 2018 at 9:20pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Bán Hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc và gia đình Translate to English
 Free Time:  Làm vườn, nấu ăn, đọc vài quyển sách hay Translate to English
 I Am:  Đơn giản, chân thành, hiểu chuyện. Translate to English
 Looking For:  Chân thành, nghiêm túc, biết chia sẻ. Phone: +84‭933729840‬. Translate to English

Back | Send Email to DiễmQ (ID: 1442490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.