Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445126 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Hoàng - ID: 1445126
 IP & Posted by:  116.100.192.3 on October 30, 2018 at 6:50pm
 Updated by:  October 31, 2018 at 5:15am
 Gender:  Gay
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Công việc ổn định, phát triển việc kinh doanh, tìm được người bạn lâu dài cùng cảnh ngộ để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac, thích du lịch, nghiên cứu về lĩnh vực mình đang làm Translate to English
 I Am:  Hiền, trầm tính nhưng rất nhiệt tình với bạn bè, lắng nghe và chia sẻ, không thích giả dối và vụ lợi Translate to English
 Looking For:  Có gia đình càng tốt, hiểu và thông cảm cho nhau, menly, có công việc ổn định. Translate to English

Back | Send Email to Minh Hoàng (ID: 1445126)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.