Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446148 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sao biển - ID: 1446148
 IP & Posted by:  115.79.193.160 on November 15, 2018 at 9:50pm
 Updated by:  November 16, 2018 at 4:16am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Trợ lý GĐ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được tình yêu chân thành và cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, thể thao, nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Phụ nữ của gia đình. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông trưởng thành có tư duy hướng thiện, yêu thương gia đình và có tính cầu tiến. Tks Translate to English

Back | Send Email to Sao biển (ID: 1446148)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.