Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anna - ID: 1448362
 IP & Posted by:  103.199.23.95 on December 22, 2018 at 11:12pm
 Updated by:  December 23, 2018 at 5:12am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Môi giới tư vấn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thoát khỏi cảnh cô đơn.xd gia đình nhỏ. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn,xem phim,đi nhà sách Translate to English
 I Am:  Ít nói,kiệm lời.hay cười Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ.snghĩ tích cực Translate to English

Back | Send Email to Anna (ID: 1448362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.