Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448925 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vân nguyên - ID: 1448925
 IP & Posted by:  27.78.149.202 on January 1, 2019 at 7:36pm
 Updated by:  June 14, 2020 at 4:35pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nối mi
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm xong những công việc đam mê Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, cafe , đi dạo Translate to English
 I Am:  Hiền. Dể thương, trung thực, lãng mạng, thích nấu ăn. Translate to English
 Looking For:  Mẩu đàn ông của gd.thích trẻ con, ko giận lâu! Translate to English

Back | Send Email to Vân nguyên (ID: 1448925)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.