Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1451762 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Quang - ID: 1451762
 IP & Posted by:  116.98.92.181 on January 25, 2019 at 5:21am
 Updated by:  November 17, 2019 at 10:48pm
 Gender:  Male
 Age:  66
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Nha Trang
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Agnostic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Retired
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người lập gia đình. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, tin tức, thời sự,nghe nhạc, đi bộ, bơi,du lịch và thỉnh thoảng bận rộn nghĩ ngơi. Translate to English
 I Am:  Hứa việc làm, làm việc hứa. Sẵn sàng chia sẽ kinh tế gia đình. Translate to English
 Looking For:  Tự tin và có nụ cười đẹp. Cùng nhau thích khám phá hiện tại và tương lai. Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Quang (ID: 1451762)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.