Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456380 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phượng Vũ - ID: 1456380
 IP & Posted by:  27.3.0.2 on February 27, 2019 at 9:05pm
 Updated by:  April 14, 2020 at 8:25am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn lớn tuổi có cùng sở thích để chia sẽ những buồn vui của cuộc đời. Translate to English
 Free Time:  Nấu an, xem tivi, nghe nhạc và lang thang ... Translate to English
 I Am:  Mình độc thân, không vướng bận. gập nhau sẽ có cãm nhận riêng... Translate to English
 Looking For:  Một người không vướng bận có tâm hồn, biết vị tha và cởi mỡ. Cãm ơn đã xem tin của Phượng. Translate to English

Back | Send Email to Phượng Vũ (ID: 1456380)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.