Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456926 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Lan - ID: 1456926
 IP & Posted by:  171.249.148.255 on March 3, 2019 at 6:36am
 Updated by:  May 1, 2019 at 3:08am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người nghiêm túc không đứng núi này trông núi nọ, chung thủy và tình cảm. Mối quan hệ lâu dài thủy chung Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, a hát Translate to English
 I Am:  Thân thiện và tình cảm, chung thủy nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Tôi tìm người lớn tuổi và nghiêm túc trong những mối quan hệ, lâu dài và mong muốn mối quan hệ nghiêm túc. Hãy nhắn tin cho tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem hồ sơ của tôi. Translate to English

Back | Send Email to Phương Lan (ID: 1456926)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.