Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459055 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

John Huynh - ID: 1459055
 IP & Posted by:  108.59.0.19 on March 27, 2019 at 11:00pm
 Updated by:  March 28, 2019 at 2:25am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Baltimore
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21201
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Military
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mục tiêu dài hạn của tôi là tìm một đối tác nghiêm túc cho một mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Tôi thích tập thể dục trong phòng tập thể dục, đọc các tạp chí học thuật, chơi gôn, bơi lội, mua sắm và lái xe dà Translate to English
 I Am:  Tôi quan tâm, yêu thương, khiêm tốn, dễ gần, chung thủy và đáng tin cậy Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ yêu thương, khiêm tốn, dễ gần và đáng tin cậy cho một mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to John Huynh (ID: 1459055)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.