Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460922 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Truc - ID: 1460922
 IP & Posted by:  64.233.173.159 on May 1, 2019 at 4:44am
 Updated by:  June 11, 2019 at 5:27pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vinh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Thư ký
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, Cafe, shopping,.... Translate to English
 I Am:  Tôi là Một người sống nội tâm, sống rất tình cảm! Tôi rất quan trọng về tình cảm, gia đình.....phần còn lại tự tìm hiểu Translate to English
 Looking For:  Một người bạn biết quan tâm chia sẻ, ân cần, chu đáo. Nếu thấy hợp nhau sẽ đi đến hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to Truc (ID: 1460922)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.