Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462193 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Baby Dangiu - ID: 1462193
 IP & Posted by:  113.23.29.106 on May 18, 2019 at 1:43am
 Updated by:  May 18, 2019 at 4:17pm
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Đi học
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trai Translate to English
 Free Time:  Online Translate to English
 I Am:  Ngoan, hiền, dễ thương Translate to English
 Looking For:  Em mong tìm được bạn trai có thể chu cấp, nuôi em đi học 4 năm Đại học. Hiện tại, em một mình đi học tại Saigon, không có người thân, ba mất sớm, mẹ đã gần 50t. Vì vậy em cần tìm một người, không quan trọng tuổi tác,để em có nơi nương tựa. Translate to English

Back | Send Email to Baby Dangiu (ID: 1462193)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.