Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465050 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đợi chờ ♥ - ID: 1465050
 IP & Posted by:  171.226.185.1 on July 2, 2019 at 7:29am
 Updated by:  March 17, 2020 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Làm những việc có ích cho gia đình và người thương yêu Translate to English
 I Am:  Hòa đồng , vui vẻ , rất rất chung thủy,... Translate to English
 Looking For:  Người đơn giản , dễ gần , k gia trưởng ,...cần người đàn ông yêu thương quan tâm gia đình, k đùa giỡn,những ai có nhu cầu sinh lý riêng đừng tìm đến Profile này nha,thành thật cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Đợi chờ ♥ (ID: 1465050)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.