Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467525 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Thảo - ID: 1467525
 IP & Posted by:  123.20.160.25 on August 8, 2019 at 7:26pm
 Updated by:  July 25, 2020 at 5:57pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Viinh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ mong có người chăm lo cs Translate to English
 Free Time:  Tin tức,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Thật thà ,thẳng tính,vui vẻ dể hoà đồng,.Phụ nử truyền thống yêu gia đình. Translate to English
 Looking For:  Không phân biệt,cảm nhận và hiểu về nhau.Nghiêm túc trong tình cảm,xin đừng đùa giởn.Cám ơn 🙏🙏 Translate to English

Back | Send Email to Thanh Thảo (ID: 1467525)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.