Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468512 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mỹ Bạch - ID: 1468512
 IP & Posted by:  115.79.193.36 on August 24, 2019 at 2:47am
 Updated by:  June 26, 2020 at 3:17am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Zip:  00000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  TT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu Xây dựng gia đình và cùng làm việc thật nhiều cho tương lai ,một công việc ổn định. Translate to English
 Free Time:  Em nấu ăn, trồng cây.. Translate to English
 I Am:  Em dản dị, trung thực,vui tính không đua đòi, yêu thích công việc không ham chơi. Translate to English
 Looking For:  cần một người biết yêu thương, không cần giàu chỉ cần trung thực và muốn xây dựng gia đình... Translate to English

Back | Send Email to Mỹ Bạch (ID: 1468512)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.