Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469975 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huỳnh Mi - ID: 1469975
 IP & Posted by:  123.20.33.180 on September 21, 2019 at 1:09am
 Updated by:  October 17, 2020 at 8:05am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm đẹp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng ổn định cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn . Coi phim . Dọn dẹp nhà cửa Translate to English
 I Am:  Vui vẻ . Hoà đồng . Viber : không bảy tám sáu chín bốn ba bảy bốn chín. 0786.943.749 Translate to English
 Looking For:  Thật lòng muốn tìm hiểu và sống biết giúp đỡ mọi người . Vạn sự tuỳ duyên .. Translate to English

Back | Send Email to Huỳnh Mi (ID: 1469975)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.