Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470731 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thúy an - ID: 1470731
 IP & Posted by:  123.22.200.43 on October 3, 2019 at 4:03pm
 Updated by:  October 3, 2019 at 5:15pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên thu ngân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có thể định hướng cho một tương lai sau này tốt hơn Translate to English
 Free Time:  Cafe, xem phim và chơi cùng con Translate to English
 I Am:  Tôn trọng bạn đời, khá nhút nhát nhưng đã yêu thì yêu hết mình Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn chia sẽ vui buồn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Thúy an (ID: 1470731)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.