Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471168 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Đức - ID: 1471168
 IP & Posted by:  14.191.241.42 on October 10, 2019 at 8:16am
 Updated by:  October 10, 2019 at 6:01pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Học hỏi, luôn làm việc và độc lập Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, đọc kinh thánh, nghe nhạc, xem phim, du lịch, tập gym và thiết kế xây dựng và nội thất. Translate to English
 I Am:  Hiền, vui vẻ hoà đồng, chân thành, bao dung va chung thuỷ, dí dỏm, hay giúp đỡ ngừoi già, yêu trẻ em, có tính thương ngừoi. Đôi khi trầm lặng suy niệm nội tâm về những quyết sách trong cuộc sống va cộng việc, mình luôn có chí cầu tiến, luôn học hỏi, sáng tạo, có tố chất lãnh đạo, quyết định trong công việc. Mình kg phải là ngừoi gia trưởng, trong hôn nhân luôn che chở, tôn trọng và đồng hành cùng nhau, dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, luôn suy nghĩ tích cực, trong mọi hoàn cảnh luọn có cách giải quyết. Translate to English
 Looking For:  Nếu ta có duyên, định mệnh sẽ là của nhau.... Sẽ cùng nhau hành trình này..! Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Đức (ID: 1471168)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.