Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471393 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Goodboy Gym - ID: 1471393
 IP & Posted by:  27.3.120.32 on October 13, 2019 at 8:42pm
 Updated by:  December 27, 2019 at 8:51pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  More Than 220 lbs (Hon 100 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Vn
 State/Province:  Western Australia
 Country:  Christmas Island
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Pt gym
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành thật và rất mến yêu Translate to English
 Free Time:   . pt gym. Mình có thể giúp cho các bạn có được body chuẩn đẹp như các bạn đang mong muốn mà các bạn chưa làm được. Bơi lội gym bắn súng. Phi tiêu .cung Translate to English
 I Am:  Chút xíu khả năng đặc biệt Translate to English
 Looking For:  Ừ ai cũng đượcko Nine ko chín.namko. Six O seven seven. Vĩnh rất vui khi cac bạn nhắn tin làm quen với mình nha Translate to English

Back | Send Email to Goodboy Gym (ID: 1471393)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.