Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471576 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DIỄM HUỲNH - ID: 1471576
 IP & Posted by:  14.176.185.1 on October 17, 2019 at 3:14am
 Updated by:  December 14, 2019 at 7:14am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  CÀ MAU
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  CỬ NHÂN LUẬT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  CỐ GẮNG PHẤN ĐẤU CỐ GẮNG NỔ LỰC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT TRONG TƯƠNG LAI. Translate to English
 Free Time:  DỌN DẸP TRANG TRÍ LẠI NHÀ CỬA, LÀM ĐẸP CHO BẢN THÂN MÌNH Translate to English
 I Am:  TRUNG THỰC THẲNG THẮN, VUI VẼ VỚI MỌI NGƯỜI , GHÉT SỰ DỐI TRÁ. YÊU THÍCH NHỮNG ĐỨA TRẺ , Translate to English
 Looking For:  HY VỌNG TÌM ĐƯỢC NGƯỜI BẠN TỐT LUÔN CHÂN THÀNH VÀ SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH, LỊCH SỰ NHÃ NHẬN, TIẾT TÔN TRÔNG TRONG TÌNH BẠN. Địa chỉ mail; diemhuynh989 @ yahoo.com tìm bạn tuổi từ 29 đến 37 tuổi. chúc các bạn luôn gặp được nhiều may mắn trong tương lai. Translate to English

Back | Send Email to DIỄM HUỲNH (ID: 1471576)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.