Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474305 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Thảo - ID: 1474305
 IP & Posted by:  27.2.129.212 on December 1, 2019 at 7:42am
 Updated by:  December 1, 2019 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Washington
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  dược Sỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người đàn ông hoà đồng, vui vẻ chân thật để kết hôn Translate to English
 Free Time:  đi dạo hay Cafe cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi Không đẹp, bản thân hoà đồng vui vẻ, thích sự chân thật, và ghét giả dối, sống tình cảm Translate to English
 Looking For:  đàn ông vui vẻ hoà đồng chân thật sống tình cảm để kết hôn Translate to English

Back | Send Email to Kim Thảo (ID: 1474305)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.