Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474688 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LYSAN ❤️❤ - ID: 1474688
 IP & Posted by:  123.20.44.124 on December 9, 2019 at 9:15am
 Updated by:  October 17, 2020 at 5:25pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu nghiêm túc để lấy chồng ! Translate to English
 Free Time:  Xem fim - Đọc sách - nghe nhạc ! Translate to English
 I Am:  Chân thành - thông minh- dể gần - vui vẻ ! Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc - vui vẻ - Ổn định- Biết yêu thương ! Đàn ông từ :40-60 tuổi ! Vui lòng nghiêm túc tìm hiểu để tiến đến hôn nhân ạ ! Translate to English

Back | Send Email to LYSAN ❤️❤ (ID: 1474688)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.