Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474756 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ờ, thì ế. - ID: 1474756
 IP & Posted by:  123.20.159.117 on December 11, 2019 at 12:01am
 Updated by:  September 15, 2020 at 4:51am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Quận Bình Th�
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Thương gia
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn: Trở thành một doanh nhân thành đạt. Mục tiêu dài: Giúp đỡ được nhiều người kém may mắn Translate to English
 Free Time:  Thể thao, dã ngoại Translate to English
 I Am:  Không là người tốt, nhưng chắc chắn không là người xấu Translate to English
 Looking For:  tâm đầu ý hợp. Hiền, có văn hóa, biết cư xử và giao tiếp xã hội Translate to English

Back | Send Email to Ờ, thì ế. (ID: 1474756)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.