Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thầy bói đo - ID: 1475014
 IP & Posted by:  172.88.41.169 on December 15, 2019 at 7:44am
 Updated by:  January 25, 2020 at 3:40am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden grove
 State/Province:  California
 Zip:  92841
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Thầy bói đoán dea
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Anh là thầy bói đoán deaf ở mỹ . Xin vui lồng cám ơn nhiều lắm , cuộc sống mà , anh thích yêu đức phật giáo tốt luôn lắm , hj Translate to English
 Free Time:  Anh ấy chính xác là giám đốc của văn phòng quốc gia mới vào năm 2020, anh ấy rất vui khi làm việc, tôi yêu văn phòng của tôi vì anh ấy là một người đàn ông rất tốt, anh ấy có rất nhiều tiền để làm như vậy, hj Translate to English
 I Am:  i iu you and i gift of you free , hj Translate to English
 Looking For:  Anh thích bạn gái xinh đẹp dễ thương ngon wa wow , hj Translate to English

Back | Send Email to Thầy bói đo (ID: 1475014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.