Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475401 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nga Nguyen - ID: 1475401
 IP & Posted by:  58.187.123.159 on December 22, 2019 at 3:25pm
 Updated by:  November 19, 2020 at 7:19pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đúng lúc sẽ hạnh phúc , Đúng người sẽ bình yên !!! Translate to English
 Free Time:  Xem phim ,nghe nhạc , thích du lịch Translate to English
 I Am:  Hiền ,vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông thấu hiểu ,bao dung ,yêu thương thật lòng hơn cả bản thân mình ,một người nghiêm túc trong tình cảm . Translate to English

Back | Send Email to Nga Nguyen (ID: 1475401)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.