Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475732 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sương - ID: 1475732
 IP & Posted by:  113.163.175.120 on December 29, 2019 at 1:06am
 Updated by:  February 4, 2020 at 7:15pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  soc trang
 Zip:  0584215635
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  di lam
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tim hiểu người nghiêm túc, trách nhiệm, có chí cầu tiến, kg bê tha , suongsuong111suong@yahoo.com Translate to English
 Free Time:  Dành thời gian cho gia đình , nấu ăn , dọn dẹp , suongsuong111suong@yahoo.com Translate to English
 I Am:   hiền thẳng thắn , nghiêm túc, suongsuong111suong@yahoo.com Translate to English
 Looking For:  Cần 1 người đàn ông chững chạc nghiêm túc, cầu tiến , mẫu đàn ông của gia đình, không phân biệt tuổi tác, cám ơn đã xem qua hồ sơ này, mong thật sự nghiêm túc hãy liên lạc Translate to English

Back | Send Email to Sương (ID: 1475732)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.