Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478832 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoà - ID: 1478832
 IP & Posted by:  75.164.186.39 on February 13, 2020 at 5:01pm
 Updated by:  July 20, 2020 at 9:47am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Portland
 State/Province:  Oregon
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muon co được một đời song luôn vui vẻ , và bình an trong tâm hồn Translate to English
 Free Time:  Nghi ngoi , xem phim va xem hài kịch . Translate to English
 I Am:  Một người gian dị , luôn tôn trọng mọi người , Translate to English
 Looking For:  Một người tử tế , vui vẻ thoải mái . Không thích đùa giỡn để lam mất thời gian , . ) Translate to English

Back | Send Email to Hoà (ID: 1478832)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.