Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480899 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quoc - ID: 1480899
 IP & Posted by:  68.148.109.46 on March 29, 2020 at 1:24pm
 Updated by:  March 30, 2020 at 5:23pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  California
 State/Province:  California
 Zip:  9578373
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần tìm 1 người vợ tốt chân thành , nghiêm túc , để tiến tới hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  đoc sách , xem tivi. Translate to English
 I Am:  nếu muốn biêt hãy gửi email cho Quốc , xin thật nghiêm túc hãy dành thời gian cho nhau. Translate to English
 Looking For:  chân thành , nghiêm túc , chân thật. Translate to English

Back | Send Email to Quoc (ID: 1480899)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.