Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bạn Đời - ID: 1482124
 IP & Posted by:  98.234.41.11 on April 22, 2020 at 4:36pm
 Updated by:  July 13, 2020 at 9:55am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  OC
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Working
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Looking for a nice Vietnamese man around 38-49 year old and live around Southern California. who also looking for serious relationship, educated, humble and not talkative. Please honest to not waste each others time. Who already have kid(s) and/or doesn’t plan to have (more) kid(s). Thanks Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, dạo biển, chăm sóc nhà cửa vườn tược... Translate to English
 I Am:  Sống độc thân, vui ve, tự lập và không vướng bận. Thẳng thắn và hoạt bát hoa đồng. Translate to English
 Looking For:  Tìm người điềm đạm hông nói nhiều, có hieu biết, lịch sự. Khong dùng drug, Không vướng bận. Không phai người tìm vợ để sinh con. xin thành thật va cung thật lòng tìm bạn đời để không làm mất thời gian của nhau. Cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Bạn Đời (ID: 1482124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.