Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482379 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An Nhiên - ID: 1482379
 IP & Posted by:  42.117.135.209 on April 27, 2020 at 8:42pm
 Updated by:  September 1, 2020 at 6:28am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Việt Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Good Husband + Good Wife + Babies = Good Family . Translate to English
 Free Time:  Xem phim , đọc báo , nghỉ ngơi . Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , lạc quan , sẽ biết sau ... Translate to English
 Looking For:  Người hiền lành, chân thật , người đàn ông biết yêu thương gia đình , biết giữ chữ tín . Who can know treats everyone by honestly ! Translate to English

Back | Send Email to An Nhiên (ID: 1482379)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.