Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482486 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Quang - ID: 1482486
 IP & Posted by:  42.116.128.195 on April 29, 2020 at 11:48pm
 Updated by:  July 5, 2020 at 5:01pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành phố này có rộng quá không em? / Sao chúng mình suốt một đời đi lạc? / Giữa dòng đời anh một mình ngơ ngác / Em ở đâu / giữa hơn chín triệu người? Translate to English
 Free Time:  Chạy bộ, gym, chơi đá bóng, đọc sách, nghe nhạc, xem TV, cafe với bạn bè... Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, vui vẻ, yêu cái đẹp... Translate to English
 Looking For:  Bạn nữ cùng trang lứa, mê thể thao, sống lành mạnh... Translate to English

Back | Send Email to Minh Quang (ID: 1482486)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.