Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Soulmate - ID: 1482584
 IP & Posted by:  76.103.207.16 on May 1, 2020 at 3:44pm
 Updated by:  June 13, 2020 at 1:51pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95132
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Computer Electronics
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  SG : Làm việc kiếm tiền về hưu sớm đồng thời tìm một người yêu, bạn đời, bạn đồng hành, tri kỷ. LG : Lập gia đình và travel. Translate to English
 Free Time:  Exercise,swimming, ngắm biển, trồng cây cảnh, nấu ăn, họp bạn, nghe nhạc, xem films, đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Một người đơn giãn, vui tính, hoà đồng, lãng mạn, thẳng tính. Không thích so sánh giai cấp, địa vị, phe phái... Sống cho mình và gia đình. Translate to English
 Looking For:  Một phụ nữ có cùng chung những lý tưởng, ý nghĩ như mình... Ưu tiên cho những ai có viết tiếng Việt vì trên này rất nhiều người lừa đảo và nếu có hình ảnh thì càng tốt... Translate to English

Back | Send Email to Soulmate (ID: 1482584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.