Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482684 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rose - ID: 1482684
 IP & Posted by:  76.167.78.116 on May 3, 2020 at 9:08am
 Updated by:  July 10, 2020 at 10:54pm
 Gender:  Female
 Age:  62
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  La Jolla
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm sự (đã ly dị hoặc Góa vợ)...có thể tiến xa hơn nếu hợp... Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc vườn hoa, thể dục, dạo biển, du lịch. Translate to English
 I Am:  Thành thật, Vui Vẻ, Dễ nhìn, sức khỏe rất tốt. Thích đi du lịch, cuộc sống ổn định. (Hinh chụp tháng 09/2019 ở Cannes, France) Translate to English
 Looking For:  Bạn Nam 65+, sức khỏe tốt, vui vẻ, thành thật, thích đi du lịch, cuộc sống ổn định (non smoker) Translate to English

Back | Send Email to Rose (ID: 1482684)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.