Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1483076 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HOA SEN TRANG - ID: 1483076
 IP & Posted by:  171.249.125.117 on May 9, 2020 at 11:49pm
 Updated by:  May 11, 2020 at 4:48am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  NHAN VIEN VAN PHONG
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc du lịch , ăn uống , xem tin tức Translate to English
 I Am:  Tìm hiểu sẽ biết nhé Translate to English
 Looking For:  Họp Thật lòng không đùa giởn , biết quan tam chia sẽ trong cuộc sống , chung thủy , suy nghĩ chính chắn nói được làm được, có thể làm cho tôi tin tưởng, nể phục. Translate to English

Back | Send Email to HOA SEN TRANG (ID: 1483076)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.