Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1483444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CanhSenTrang - ID: 1483444
 IP & Posted by:  47.151.27.252 on May 15, 2020 at 11:35pm
 Updated by:  June 18, 2020 at 9:59am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  RE Agent
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Du lịch khắp thế giới.. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, làm vườn, nghe nhạc, nghe kinh Phật. Translate to English
 I Am:  Yêu thiên nhiên, yêu vạn vật. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông có bản lãnh, có chí khí, sống đạo đức, chân thật. Cư trú tại California. Không vướng bận. Chỉ tiếp người nghiêm túc. Must speak Vietnamese. NO jerk, NO SCAM please. Translate to English

Back | Send Email to CanhSenTrang (ID: 1483444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.