Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1483828 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duong - ID: 1483828
 IP & Posted by:  142.117.16.26 on May 23, 2020 at 2:50pm
 Updated by:  July 9, 2020 at 2:40am
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Northyork
 State/Province:  Ontario
 Zip:  647
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái để sống hạnh phúc đến cuối đời . Translate to English
 Free Time:  Dạo cảnh thiên nhiên,nghe nhạc,thể dục . Translate to English
 I Am:  Bình thường trên mọi phương diện,tử tế hiền lành . Translate to English
 Looking For:  Hiền lành,hiểu biết,dễ thương biết thương người . Translate to English

Back | Send Email to Duong (ID: 1483828)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.