Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1484145 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An nguyễn - ID: 1484145
 IP & Posted by:  123.28.25.32 on May 29, 2020 at 12:25pm
 Updated by:  June 2, 2020 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn kinh doanh sản phẩm liên quan đến các loại nước giải khát ,chữa bệnh tự kỉ cho con trai Translate to English
 Free Time:  Đọc sách ,thể thao , Translate to English
 I Am:  Thân thiện và nhiệt tình ..yêu hoà bình Translate to English
 Looking For:  Ga lăng và yêu trẻ con, Translate to English

Back | Send Email to An nguyễn (ID: 1484145)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.