Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1484962 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hợp là cướ - ID: 1484962
 IP & Posted by:  220.99.57.55 on June 16, 2020 at 7:36am
 Updated by:  June 16, 2020 at 4:32pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  sài gòn
 Zip:  5330033
 Country:  Japan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kỹ sư, kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  money + honey Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao, dọn dẹp nhà cửa Translate to English
 I Am:  sống và suy nghĩ đơn giản, lo làm kiếm tiền Translate to English
 Looking For:  chân thành, hòa hợp mọi thứ cùng nhau hạnh phúc Translate to English

Back | Send Email to Hợp là cướ (ID: 1484962)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.