Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Heo Baby - ID: 1485226
 IP & Posted by:  14.186.1.124 on June 22, 2020
 Updated by:  June 23, 2020 at 4:39pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định cuộc sống khá hơn Translate to English
 Free Time:  Online Translate to English
 I Am:  Không đẹp nhưng dễ thương, ngoan, hiền, biết điều Translate to English
 Looking For:  Hiện tại em lỡ dại với bạn trai, và đang mang bầu 4 tháng. Và bạn trai đã cắt đứt liên lạc với em. Em đang lâm vào bế tắc, không công việc, tiền không có. Em xin việc nhưng chưa nơi nào nhận. Mẹ em sống ngoài quê, đã già yếu 60 tuổi, em không thể nương nhờ. Em hy vọng tìm được quý nhân có thể giúp em cho tới tháng 12, em đẻ xong sẽ cố gắng tự sắp xếp về sau. Em cảm ơn. Translate to English

Back | Send Email to Heo Baby (ID: 1485226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.