Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485592 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Nam - ID: 1485592
 IP & Posted by:  171.235.126.189 on July 2, 2020
 Updated by:  July 2, 2020 at 2:43pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  DOng Nai
 State/Province:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm Vợ, Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc cây cảnh, thú vật. Online xem phim, mxh hoặc đi cafe,... Translate to English
 I Am:  Bình thường, chân thành và giản dị. Translate to English
 Looking For:  Người phụ nữ của gia đình. Có nghể làm tóc, nail thì càng tốt. HIền đúng lúc và dữ đúng nơi. Quan trọng là biết sống và chugn thủy. Có thể nổi loạn ở khía cạnh nào đó. kkk Translate to English

Back | Send Email to Trần Nam (ID: 1485592)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.