Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1486362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Lan Nhỏ - ID: 1486362
 IP & Posted by:  123.20.146.158 on July 22, 2020
 Updated by:  October 1, 2020 at 9:28pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Dược
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , xem chương trình nấu ăn , xem phim , Translate to English
 I Am:  Đơn giản , chân thật , hiền , vui vẻ , ... nghiêm túc trong tình cảm , không thích đàn ông lăng nhăng Translate to English
 Looking For:  Một mối tình bình dị với 1 người đặc biệt 😘 Translate to English

Back | Send Email to Hoa Lan Nhỏ (ID: 1486362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.