Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1486584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jim Cor Nguyen - ID: 1486584
 IP & Posted by:  104.237.146.123 on July 28, 2020
 Updated by:  July 29, 2020 at 7:44am
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Virginia
 State/Province:  Virginia
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  PhD/Post doctorate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Gặp người bạn tâm giao của tôi ở đây Translate to English
 Free Time:  Đọc tiểu thuyết Translate to English
 I Am:  Tôi tin vào sự hiểu biết và tin tưởng điều này luôn là nền tảng của mối quan hệ tốt, tôi được bảo lưu, có tổ chức, hài hước và nghiêm túc khi tôi có thể Translate to English
 Looking For:  Tôi không hoàn hảo, tôi không tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo, tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ trung thực, chu đáo, trung thành với ý thức thấu hiểu. . Translate to English

Back | Send Email to Jim Cor Nguyen (ID: 1486584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.