Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1486887 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê mai - ID: 1486887
 IP & Posted by:  27.75.225.77 on August 5, 2020
 Updated by:  August 12, 2020 at 9:13pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Cnv
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Lâu dài Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và đọc sách Translate to English
 I Am:  Là người bình thường Translate to English
 Looking For:  Tìm người bạn có tấm lòng nhân hậu ,biết chia sẽ với mọi người , và chân tình trong tình yêu , đó là điều tôi mong muốn nhất. Translate to English

Back | Send Email to Lê mai (ID: 1486887)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.