Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487029 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ThuDo - ID: 1487029
 IP & Posted by:  27.64.75.142 on August 8, 2020
 Updated by:  August 9, 2020 at 6:44pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trai nếu hợp tiến xa hơn nữa,,liên lạc về không chín một năm sáu sáu ba tám sáu chín. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, nghe đọc truyện, nấu ăn,... Translate to English
 I Am:  Tôi chưa lập gia đình, hiền, chịu lắng nghe,... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn trai hiền, nghiêm túc trong tình cảm! Translate to English

Back | Send Email to ThuDo (ID: 1487029)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.