Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487342 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy Truong - ID: 1487342
 IP & Posted by:  1.53.208.64 on August 16, 2020
 Updated by:  September 20, 2020 at 5:29pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Toi mong rằng mình tìm được người bạn đời đàng hoàng chung thuy có yếu định tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn Translate to English
 I Am:  Hoà đồng vui ve thân thiện rất thích nau ăn . Translate to English
 Looking For:  Ko phân biệt giiàu nghèo đẹp xấu . Quan trong nghiêm túc trong tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Thuy Truong (ID: 1487342)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.