Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487408 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Binh Tran - ID: 1487408
 IP & Posted by:  38.121.43.209 on August 17, 2020
 Updated by:  August 31, 2020 at 3:24am
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  San Francisco
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  tìm một người phụ nữ giản dị với trái tim nhân hậu Translate to English
 Free Time:  đi bộ trong công viên và tập thể dục thường xuyên Translate to English
 I Am:  được gặp tôi và bạn sẽ là thẩm phán ... hạnh phúc Translate to English
 Looking For:  người phụ nữ giản dị sẵn sàng sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi Translate to English

Back | Send Email to Binh Tran (ID: 1487408)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.